Evangelizacija u Kragujevcu - 10-12.12.2010

 Prvo predavanje na Evangelizaciji u Kragujevcu 10.12.2010 održao je brat Branko Đurić. Priču ’’Od jasala do Golgote’’ posmatranu kroz vreme predstavio je kao aktuelnu vest čiji je glavni lik Isus Hristos koji postoji od uvek i za uvek, prvo kao Bog a onda kao Bogočovek. Aktuelnu zato što je Njegovom smrću plaćena kazna za naš greh, a Njegov život podaren nama.

 

 Drugo predavanje u subotu uveče održao je brat Novak Brajović. Tema večeri bila je kako se osloboditi krivice. Rešenje za taj problem, koji niko od naučnika, psihologa i filozofa ne može da nađe, daje Biblija.

 Poslednje predavanje u nedelju održao je brat ĐorĐe Bosanac na temu ’’Gledanjem se menjamo’’. Uz primere iz svakodnevnog života i primere velikih ljudi govornik je uputio prisutne na Hrista kao osobu koju najviše i najradije treba da gledamo i na koga treba da se ugledamo.

 Ovim predavanjima je pored članova crkve svako veče prisustvovalo oko osmoro prijatelja. Nadajmo se da će Reč Božja posejana ovom prilikom uroditi plodom.

Boris Bosanac

Štampa