Evangelizacija u Kragujevcu

U Molitvenom domu naše zajednice u Kragujevcu od 24. do 26.1.2014. održena je kratka serija predavanja brata Petra Lauševića.

Prvo predavanje u petak sa početkom u 18 časova, bilo je posvećeno veri i Avramu kao ocu vere. U subotu pre podne brat Petar je govorio o životu u prisutnosti nevidljivog Boga. Navodio je primere Mojsija i drugih velikana koji su verom

gledali nevidljivo i naglasio potrebu da mi danas takodje živimo u prisutnosti nevidljivog Boga. Naslov popodnevne teme bio je Žalost po Bogu, žalost koja nas navodi na pravo pokajanje.

Zadnja tema pod naslovom: Lakše je biti spasen nego izgubljen, podsetila je slušaoce na Božji plan spasenja. Istaknuta su tri koraka kojima Bog želi da nas dovede do spasenja.

DSC00182.jpg IMG_7277.jpg IMG_7311.jpg

Pera.jpg

Štampa